Педагогічний оскар - 2021

Державна установа “Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти” з метою вивчення і поширення досвіду інноваційної педагогічної діяльності, сприяння зростанню професійної майстерності педагогів, підвищення ефективності освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році проводить конкурс професійної майстерності “Педагогічний ОСКАР – 2021”.

Положення про проведення конкурсу та необхідна інформація наведена в додатках.

Додаток 1 – Положення про конкурс.

Додаток 2 – Перелік номінацій.

Додаток 3 – Вимоги до конкурсних робіт.

Додаток 4 – Критерії оцінювання конкурсних робіт.

Додаток 5 – Зразок оформлення титульного аркуша та звороту.