Вступнику

Вступники подають до приймальної комісії такі документи:

  • копію документа, що посвідчує особу та копію витягу;

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;

  • копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань (оригінал та копія);

  • кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

  • копію індивідуального податкового номера;

  • копії військово-облікових документів (військовий квиток, посвідчення про приписку до призовної дільниці);

  • копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або за квотою-1.

Копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.Телефони приймальної комісії: 0967891716, 0993652607

Перелік спеціальностей (освітньо-професійних програм)

Відокремленого структурного підрозділу «Березоворудського фахового коледжу Полтавської державної аграрної академії»